นโยบายว่าด้วยการเล่นพนันอย่างรับผิดชอบ

นโยบายว่าด้วยการเล่นพนันอย่างรับผิดชอบ


1.1SBOBET Casino ("ผู้ประกอบการ") รักษาความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าต่อการให้บริการสภาพแวดล้อมการเล่นพนันอย่างรับผิดชอบให้กับผู้เล่น แม้ว่าการเล่นการพนันควรจะได้รับความสนุกสนานในฐานะที่เป็นกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ แต่ยังสามารถก่อให้เกิดปัญหาแก่ผู้เล่นส่วนน้อย ผู้ประกอบการตั้งเป้าหมายที่จะป้องกันการเสพติดการพนัน และป้องกันไม่ให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่าที่กำหนดไว้เข้าถึงเกมการพนันได้ และในขณะเดียวกันก็สร้างประสบการณ์การเล่นพนันที่เป็นมิตร และให้ความเพลิดเพลินแก่ผู้เล่น ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการซึ่งจัดกิจกรรมการเล่นพนันอย่างรับผิดชอบ สิ่งสำคัญสูงสุดสำหรับผู้ประกอบการ คือ ความสนุกสนานและความปลอดภัยของผู้เล่น
1.2ผู้ประกอบการได้ติดตั้งระบบการควบคุมตนเองจากการเล่นการพนันสำหรับผู้เล่นซึ่งอาจต้องการความช่วยเหลือในการจัดการกับนิสัยเสพติดการพนันของตนเอง ผู้เล่นสามารถงดเล่นการพนันทางอินเตอร์เน็ตเป็นระยะเวลาเจ็ดวัน หรือสามสิบวัน หรืองดเล่นการพนันแบบชั่วคราว (โดยสามารถขอกลับมาเล่นได้ตามคำร้องขอของผู้เล่น) หรืองดการเล่นอย่างสิ้นเชิงแบบถาวร (โดยไม่สามารถขอกลับมาเล่นได้อีก) นอกจากนี้ ผู้เล่นยังสามารถกำหนดเพดานการเสียพนันสูงสุดของตนเอง ซึ่งจำกัดจำนวนเงินรวมที่ผู้เล่นสามารถสูญเสียภายในระยะเวลา 7 วัน ผู้เล่นควรตระหนักถึงประเด็นสำคัญบางประการดังต่อไปนี้ เพื่อรักษาการควบคุมในขณะที่เล่นการพนัน:
  1. ผู้เล่นไม่ควรจะถือว่าการเล่นพนันเป็นวิธีการหาเงิน หรือการชำระหนี้สิน การเล่นพนันควรจะให้ความบันเทิง
  2. ผู้เล่นควรจะรับรู้ กฎระเบียบในการเล่นการพนัน
  3. ผู้เล่นควรจะเดิมพันในจำนวนเงินที่ผู้เล่นสามารถสูญเสียได้เท่านั้น
  4. ผู้เล่นไม่ควรจะพยายามแก้ไขการสูญเสียเงินโดยการเดิมพันต่อไป
  5. ผู้เล่นควรคอยตรวจสอบจำนวนเงินและเวลาที่ใช้ไปในการเล่นการพนัน
1.3ผู้ประกอบการตระหนักว่าบางครั้งการเล่นการพนันอาจจะกลายเป็นปัญหาสำหรับผู้เล่น ผู้ประกอบการสนับสนุนให้ผู้เล่นพิจารณาขอความช่วยเหลือจากมืออาชีพจากองค์กรต่อไปนี้ หากผู้เล่นสงสัยว่าตนเองมีปัญหาด้านการเล่นการพนัน:

http://www.gamcare.com