นโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัว

นโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัว


1.

นโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัว

1.1นี่คือนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัว ("นโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัว") ของ SBOBET Casino ("ผู้ประกอบการ") ซึ่งอธิบายว่า ผู้ประกอบการได้รับ ใช้ และปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร การปกป้องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนตัวของคุณเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อผู้ประกอบการ
1.2 ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการเก็บรักษา และดำเนินการตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลซึ่งอาจจะเหมือนหรือแตกต่างจากกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลในประเทศที่คุณอาศัยอยู่

2.

ความสามารถในการบังคับใช้นโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัว

2.1 โดยการใช้เว็บไซต์นี้ คุณ ("ผู้เล่น") ยอมรับต่อเงื่อนไขของนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้ การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณนั้นเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้ ผู้ประกอบการจะทบทวนนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะๆ และสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา
2.2 การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้จะเริ่มมีผลในทันทีที่การเปลี่ยนแปลงนั้นได้มีการลงประกาศบนเว็บไซต์นี้ โดยให้เป็นประกาศที่เห็นได้อย่างเด่นชัด การใช้เว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่องของผู้เล่นหลังการประกาศนั้นจะถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น ผู้ประกอบการแนะนำว่าผู้เล่นควรทบทวนนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะๆ

3.

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ และการใช้ของข้อมูลนั้น

3.1ผู้ประกอบการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อผู้เล่นใช้เว็บไซต์นี้ และข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของผู้เล่น รวมทั้งรายละเอียดของบัตรการชำระเงินที่ใช้ เมื่อผู้เล่นให้รายละเอียดของบัตรการชำระเงิน รายละเอียดดังกล่าวจะถูกเก็บรักษาในรูปแบบการเข้ารหัสอย่างสมบูรณ์ซึ่งผู้อื่นไม่สามารถเข้าถึงได้ ข้อมูลส่วนตัวประกอบด้วยชื่อ วันเกิด ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล์ และ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้เล่น ผู้เล่นอาจได้รับการร้องขอให้ป้อนข้อมูลส่วนตัวเมื่อผู้เล่นลงทะเบียนเพื่อขอบัญชีกับผู้ประกอบการ หรือใช้เว็บไซต์นี้ หรือขอใช้บริการการพนันผ่านเว็บไซต์นี้ ("บริการการพนันทางอินเตอร์เน็ต")
3.2 นอกจากนั้น เมื่อผู้เล่นร่วมใช้ในเว็บไซต์ และ/หรือการบริการการพนันทางอินเตอร์เน็ตนี้ เซิร์ฟเวอร์ของผู้ประกอบการจะทำการบันทึกรายการกิจกรรมที่มีลักษณะเฉพาะให้แก่ผู้เล่น ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานและการจราจร รวมไปถึงแหล่งของที่อยู่ IP เวลาที่เข้าใช้ วันที่ที่เข้าใช้ หน้าของเว็บไซต์ที่เข้าไปเยี่ยม การใช้ภาษา รายงานข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์ และชนิดของบราวเซอร์ที่ใช้ รายละเอียด เช่นนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับการให้บริการและการควบคุมคุณภาพของเว็บไซต์ และบริการการพนันทางอินเตอร์เน็ตนี้
3.3ผู้ประกอบการสามารถจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากบุคคลที่สาม รวมทั้งสถาบันการเงินและผู้ให้บริการเครดิตสำหรับเหตุผลทางการบำรุงรักษาบัญชีของผู้เล่นและดำเนินการตรวจสอบทางด้านเครดิตหรือทางการเงินอื่นๆ และผู้เล่นยินยอมให้มีการเก็บรวบรวม และการใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้เล่นโดยผู้ประกอบการสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านี้
3.4ข้อมูลส่วนตัวของผู้เล่นจะถูกนำไปใช้:
 1. เพื่อการตั้งค่า บริหาร และจัดการบัญชีของผู้เล่น; และ
 2. เพื่อคำนวณและชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการพนัน หรือการเดิมพัน;
 3. สำหรับวัตถุประสงค์ทางสถิติ;
 4. สำหรับวัตถุประสงค์ด้านการวิจัยทางการตลาด และการวิเคราะห์ข้อมูล;
 5. เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้เล่น (หากมีการนำมาใช้);
 6. เพื่อพัฒนาคุณภาพ หรือการบริการ และประสบการณ์ในการเล่นพนันสำหรับลูกค้า; และ
 7. เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในการอนุญาต และกฎระเบียบที่นำมาบังคับใช้

4.

ความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัว

4.1ผู้เล่นจะต้องรับผิดชอบต่อการแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของข้อมูลส่วนตัว
4.2เพื่อให้ได้รับสำเนาของข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณที่ผู้ประกอบการเก็บรักษาไว้ หรือหากคุณมีข้อสงสัย ประการใดเกี่ยวกับนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้ หรือการปฏิบัติของผู้ประกอบการ กรุณาติดต่อผู้ประกอบการที่ support@sbobet.com

5.

การเปิดเผยความลับ

5.1ผู้ประกอบการอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้เล่น;
 1. หากจำเป็นต้องทำตามกฎหมาย;
 2. หากผู้ประกอบการเชื่อด้วยเจตนาดีว่าการกระทำเช่นนั้นมีความจำเป็นเพื่อ:
  1. ปฏิบัติให้สอดคล้องกับกระบวนการทางกฎหมายใดที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปฏิบัติตามเว็บไซต์นี้ หรือการบริการการพนันทางอินเตอร์เน็ต;
  2. ปกป้อง และรักษาสิทธิ และทรัพย์สินของผู้ประกอบการ; หรือ
  3. กระทำเพื่อปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้ในเว็บไซต์นี้ การบริการการพนันทางอินเตอร์เน็ต หรือสาธารณะ;
 3. ให้องค์กรที่สร้างข้อกำหนด หรือองค์กรที่ให้ใบอนุญาต หรือองค์กรใดๆ;
 4. ให้บุคคลที่สามในวัตถุประสงค์ของการจ่าย หรือดำเนินการจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับการพนัน หรือเงินพนันใดๆ;
 5. ให้ผู้ให้บริการการพนันคนกลางของคุณ (หากมี);
 6. ให้บริษัทการบริหารการชำระเงินใดที่ว่าจ้างโดยผู้ประกอบการมาให้บริการทางการชำระเงินสมบูรณ์แบบแก่ผู้เล่น
 7. ให้บุคคลที่สาม ซึ่งให้บริการต่างๆ แก่ผู้ประกอบการ หรือในนามของผู้ประกอบการ; และ
 8. ให้บุคคลที่สามใดๆ ที่ซื้อผู้ประกอบการ หรือกิจการของผู้ประกอบการ

6.

คุกกี้ส์

6.1 คุกกี้ส์เป็นไฟล์เนื้อหาขนาดเล็ก ซึ่งได้ถูกเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ของผู้เล่นเมื่อผู้เล่นเยี่ยมหน้าเว็บไซต์ออนไลน์บางหน้าของเว็บไซต์นี้ซึ่งบันทึกความชอบของผู้เล่น ผู้ประกอบการใช้คุกกี้ส์เพื่อติดตามการใช้เว็บไซต์นี้ และการบริการการพนันทางอินเตอร์เน็ตของผู้เล่น ผู้ประกอบการยังอาจจะใช้คุกกี้ส์เพื่อตรวจความถี่ในการใช้งานของเว็บไซต์นี้ และการบริการการพนันทางอินเตอร์เน็ต และทำให้ใช้งานง่ายขึ้น และ/หรือตรงกับความต้องการของผู้เล่น
6.2 ผู้เล่นมีความสามารถในการยอมรับ หรือปฏิเสธคุกกี้ส์ บราวเซอร์ออนไลน์ส่วนใหญ่ยอมรับคุกกี้ส์โดยอัตโนมัติ แต่หากผู้เล่นต้องการ ตามปกติแล้ว ผู้เล่นสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าบราวเซอร์ของผู้เล่น เพื่อให้ปฏิเสธคุกกี้ส์ได้ ในการกระทำเช่นนี้ ผู้เล่นควรจะทำความเข้าใจกับรายการช่วยเหลือบนบราวเซอร์ของผู้เล่นหากผู้เล่นเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้ส์ ผู้เล่นอาจจะไม่สามารถสัมผัสประสบการณ์ของคุณสมบัติด้านการปฏิสัมพันธ์ของเว็บไซต์นี้ และการบริการการพนันทางอินเตอร์เน็ตได้อย่างเต็มที่
6.3 เพื่อค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ส์ และทำอย่างไรในการปฏิเสธคุกกี้ส์ กรุณาเยี่ยมชม www.allaboutcookies.org

7.

ความสามารถในการบังคับใช้นโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนบุคคลนี้

7.1ผู้ประกอบการจะดำเนินการทุกขั้นตอนที่เหมาะสมตามที่ถูกกำหนดไว้โดยกฎหมายเพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลส่วนตัวที่ผู้ประกอบการเก็บรวบรวมนั้นได้รับการบันทึกอย่างแม่นยำ และได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัย ข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดจะถูกทำลายเมื่อไม่มีการกำหนดให้เก็บรักษาไว้โดยผู้ประกอบการหรือโดยกฎหมาย
7.2 ผู้ประกอบการจะไม่รับประกันความปลอดภัยของข้อมูลใด ซึ่งผู้เล่นส่งมาให้ผู้ประกอบการทางอินเตอร์เน็ต ข้อมูลใดซึ่งผู้เล่นส่งมายังผู้ประกอบการนั้นถือเป็นความเสี่ยงของผู้เล่น อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ประกอบการได้รับข้อมูลของผู้เล่น ผู้ประกอบการจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อ ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เล่นจากการใช้ในทางที่ผิด การสูญหาย หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

8.

การโอนเงินผ่านอินเตอร์เน็ต

เนื่องจากอินเตอร์เน็ตเป็นสภาพแวดล้อมที่ใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อเก็บรวบรวม และกระทำการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลมีความจำเป็นที่ต้องเกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลนั้นบนเครือข่ายระหว่างประเทศ ดังนั้น โดยการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ และการสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์กับผู้ประกอบการ ผู้เล่นรับทราบและยินยอมที่จะให้ผู้ประกอบการดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวด้วยวิธีนี้